Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ρύθμιση και επισκευή αναλογικών και ψηφιακών κοντέρ.