ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ Μ1 STD

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ταξίμετρο   Digitax  M1 STD 

Διαδικασία Εισαγωγής Πρόσθετων


 

  

Οδηγίες Χρήσεως ταξιμέτρου DIGITAX M1 STD 

 

“ DIGITAX M1 ( M1 STD – Digitax Printer five )”